"Dit is een zeer moeilijke beslissing, genomen in het licht van een uitzonderlijke situatie, die 5,5 procent van onze medewerkers in verschillende delen van de organisatie zal treffen, maar het is essentieel om de economische en financiële duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen", aldus de groep. Het bedrijf garandeert een vergoeding te betalen "boven het wettelijk kader", alsook een aantal voordelen uit te breiden, waaronder een ziektekostenverzekering.

Daarnaast zullen Sumol en Compal geen managementpremies betalen voor 2019 en zullen ze doorgaan met het verkleinen van hun Raad van Bestuur, maar verdere details over deze maatregel zijn nog niet bekend.

"In het licht van dit scenario, de verlenging van beperkende maatregelen die een negatieve invloed hebben op onze activiteiten en het verwachte niveau van economische activiteit in de toekomst, zijn Sumol en Compal verplicht om door te gaan met een proces van aanpassing van de structuur".