Ondanks het feit dat gebruikers in 2020 het internet vooral blijven gebruiken om te communiceren en toegang te krijgen tot informatie, was het in de activiteiten met betrekking tot leren dat de grootste toename werd geregistreerd.

Volgens de gegevens van INE is het percentage gebruikers dat via onderwijsportalen met docenten of collega's communiceerde meer dan verdubbeld, van 14,5 procent in 2019 naar 30,8 procent in 2020, en dat online cursussen bezocht, 18 procent vergeleken met 7,7 procent vorig jaar.

De gegevens komen voort uit het onderzoek naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën door gezinnen, dat ook wijst op een toename van het percentage gebruikers van elektronische handel.

Deze stijging, zegt INE, is tegengesteld aan de trend van stabiliteit in de resultaten van de afgelopen twee jaar.

Per inkomensklasse hebben gezinnen met het hoogste inkomen de hoogste niveaus van internetgebruik (96,8 procent).