Met verschillende publiciteitscampagnes om het belang van de adoptie van huisdieren onder de aandacht te brengen, hebben de Portugezen zich volgens dit onderzoek in toenemende mate aan deze zaak gehouden.

Van de respondenten zegt 64 procent minstens één huisdier te hebben en gemiddeld 54 euro per maand aan hun zorg te besteden. Van deze groep geeft 38 procent aan kinderen te hebben die met deze dieren leven en spelen, en 83 procent gelooft dat deze interactie positief is en veel voordelen oplevert.

Bovendien zegt 75 procent van de respondenten dat er meer steun van de staat zou moeten zijn voor degenen die huisdieren hebben - vooral degenen die adopteren in plaats van kopen. Ook is de helft van de respondenten het ermee eens dat de eigenaar van een huisdier recht zou moeten hebben op een vrije dag in het geval van het overlijden van een huisdier - iets wat onlangs als voorstel aan het Parlement is voorgelegd.