Volgens het regeringsdecreet dat de toepassing van de nieuwe noodtoestand regelt en dat op 24 november in werking is getreden, is het verboden om tussen 23.00 uur op 27 november en 05.00 uur op 2 december buiten de gemeente van verblijf te circuleren, "behalve om gezondheidsredenen of om andere dwingende redenen van urgentie".

Het verbod zal opnieuw worden toegepast tussen 23.00 uur op 4 december en 23.59 uur op 8 december in verband met de feestdagen op 1 en 8 december.