De maatregel versterkt het toepassingsgebied van een wijziging van het btw-wetboek in de staatsbegroting voor 2020, waardoor de waarde van de btw-vrijstelling voor belastingplichtigen in het kader van de vereenvoudigde regeling wordt verhoogd van 10.000 euro tot 12.500 euro.

De regel voorzag echter in een overgangsregeling voor het jaar 2020, die bepaalt dat degenen die hun activiteit tot 31 maart 2020 hebben geopend, de vrijstelling behouden indien zij niet meer dan 10.000 euro factureren. Voor degenen die na die datum activiteiten hebben geopend, is de vrijstelling beperkt tot 11.000 euro aan facturering.

Het voorstel van het GVB, gepresenteerd in het kader van de staatsbegroting voor 2021 (OE2021) en goedgekeurd op dinsdagavond met de positieve stemmen van alle partijen, met uitzondering van de PSD die zich van stemming heeft onthouden, bepaalt dat belastingplichtigen die "in het voorgaande kalenderjaar en in de drie voorafgaande kalenderjaren geen omzet van meer dan 12.500 euro hebben behaald" hun btw-vrijstelling behouden.