De brieven, die naar de Britse staatspensioengerechtigden en uitkeringsgerechtigden worden gestuurd, geven advies over hoe men zich kan registreren voor verblijf en gezondheidszorg, hoe men rijbewijzen kan inwisselen en hoe men de nieuwe regels voor de geldigheid van paspoorten online kan controleren. Het is een van de grootste mailings van de Britse regering aan Britse onderdanen die in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland wonen.

De Britse regering heeft een publieke informatiecampagne gevoerd met online, radio- en krantenadvertenties in 30 landen om Britse onderdanen te informeren over de acties die zij moeten ondernemen. Dit is een aanvulling op de honderden stadhuisvergaderingen, straatoperaties en online Q&A's van de Britse ambassades, hoge commissies en consulaten in heel Europa.

De Britse regering heeft ook £3 miljoen uitgetrokken voor liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in heel Europa om Britse onderdanen te helpen die mogelijk extra hulp nodig hebben om zich te registreren of een aanvraag in te dienen, om hun verblijfsrechten te beschermen. Dit omvat potentiele risicogroepen, zoals gepensioneerden en gehandicapten en mensen die in afgelegen gebieden wonen of die mobiliteitsproblemen hebben. Tot de begunstigden in Portugal behoren de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die met de ambassade samenwerkt om de Britse staatsburgers in Portugal en hun familieleden te helpen bij het invullen van hun verblijfsaanvragen.

Britse onderdanen kunnen de meest actuele informatie over de acties die ze mogelijk moeten ondernemen, vinden in de 'Living in Portugal Guide'.