Meer dan 5.000 leerkrachten hebben gereageerd op de enquête van de Nationale Federatie van Leraren, die tot doel had inzicht te krijgen in de gezondheidsomstandigheden op scholen en in wat de leerkrachten waarnemen.

Slechts 9,5 procent zei dat ze zich veilig voelden in scholen, volgens gegevens die zijn vrijgegeven uit de online enquête die minder dan een week geleden eindigde.

De overige 90,5 procent van de leraren is verdeeld over degenen die zich zorgen maken (67,4 procent) en degenen die zelfs toegeven dat ze bang zijn om besmet te worden (23,1 procent) omdat ze van mening zijn dat de juiste condities op scholen ontbreken, geeft het onderzoek aan.

Een van de problemen waarop de meerderheid wijst, heeft te maken met de omvang van de klassen, die niet is veranderd, waardoor een grotere afstand binnen de klaslokalen onmogelijk is, volgens de antwoorden die van leraren op alle niveaus van het onderwijs zijn gekomen.

Wat het schoonmaken van de ruimtes betreft, is het meest voorkomende probleem dat de operationele assistenten dit pas aan het eind van de dag doen, net als voor de pandemie.

Bij deze taak zijn de scholen ook gaan rekenen op de hulp van leerlingen en leerkrachten die de ruimtes tussen elk gebruik schoonmaken.

Het gebrek aan operationele assistenten was een andere van de gesignaleerde tekortkomingen, waarbij slechts 17,5 procent zegt dat er nu meer personeel op de scholen is. De overgrote meerderheid gaf aan dat het aantal assistenten onveranderd blijft en 18,5 procent gaf aan dat er dit jaar minder mensen op de scholen zijn.

Wat betreft het programma van de regering voor het gratis uitdelen van maskers aan scholen, bevestigen de docenten dat ze zijn geleverd, maar bijna de helft van de reacties geven aan dat er problemen zijn qat betreft de hoeveelheid of de kwaliteit, waarbij ze bijvoorbeeld het feit dat de elastieken heel gemakkelijk breken, als gebreken aanvoeren.

Het gebrek aan omstandigheden op scholen tijdens de pandemie is een van de redenen waarom Fenprof op 11 december een nationale staking aankondigde.