Portugal heeft gezegd dat de economie van de Europese Unie verlamd zou zijn als deze maand noch de begroting van het blok, noch het fonds voor het herstel van de landen die de strijd tegen de coronaviruspandemie aangaan, zouden worden goedgekeurd. De EU is verwikkeld in een geschil met de nationalistische regeringen van Hongarije en Polen over de voorwaarden voor de rechtsstaat die het blok aan het herstelfonds wil verbinden.