Volgens de maandelijkse statistieken per gemeente van het Instituut voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding (IEFP) telde de noordelijke regio in oktober in totaal 153.022 geregistreerde werklozen, waarvan 58 procent vrouwen.

Van het totaal aantal geregistreerde personen is meer dan de helft - wat overeenkomt met 87.902 personen - minder dan een jaar ingeschreven in het IEFP.

Vergeleken met februari, de laatste maand voordat de Covid-19-pandemie het land trof, toen er in de noordelijke regio 124.337 mensen als werkloos waren geregistreerd, waren er 28.685 meer werklozen.

Ook in vergelijking met dezelfde periode in 2019, toen er 124.078 mensen werkloos waren, registreerde de noordelijke regio nog eens 28.944 mensen in arbeidscentra.

Van de meer dan 153.000 geregistreerde personen in oktober zijn er 13.780 op zoek naar een eerste baan, wat neerkomt op 2.252 extra personen ten opzichte van februari.

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie was augustus de maand met het hoogste aantal geregistreerde personen in arbeidscentra in het noorden, met 158.013 personen.

Volgens het IEFP is het aantal geregistreerde werklozen in de arbeidsbureaus in oktober met 34,5 procent op jaarbasis gestegen en met 1,6 procent gedaald ten opzichte van september.

Het IMF voorspelt een daling van 10 procent in de Portugese economie in 2020 en een herstel van 6,5 procent in 2021.

Deze prognoses verschillen van die van de Portugese regering, die verwacht dat de economie dit jaar met 8,5 procent zal dalen en zich in 2021 met 5,4 procent zal herstellen.