Tot nu toe zijn er geen gepensioneerde verpleegkundigen ingehuurd om de Nationale Gezondheidsdienst (SNS) te versterken in de strijd tegen Covid-19, na de oproep van de premier, volgens de Orde van Verpleegkundigen en de Portugese Verpleegkundigenbond (SEP).

"Wij zijn niet op de hoogte van enig proces van het inhuren van gepensioneerde verpleegkundigen voor deze context. Er zijn wel aanwervingssubsidies, maar voor de aanwerving in specifieke ziekenhuizen", aldus Guadalupe Simões, nationaal hoofd van de SEP, in een verklaring aan Lusa.

De Unie is het alleen eens met deze maatregel "in de context van een pandemie en een extreme moeilijkheid bij het inhuren van verpleegkundigen, omdat er geen beschikbaar zijn", factoren die onthullen "hoe het de SNS moeilijk gemaakt was in termen van personeel en de noodzaak van een plan om medewerkers in te huren," voegde hij eraan toe.

Ana Rita Cavaco, die deel uitmaakt van de Orde van Verpleegkundigen, onthulde dat ze zich ook niet bewust is van het inhuren, en dat ze het niet eens is met de maatregel. "We moeten geen gepensioneerden hier of daar binnenbrengen, wat we moeten doen is de volksgezondheidsdiensten versterken en het beste doen wat we kunnen binnen de middelen die we hebben en die ongeorganiseerd zijn binnen de SNS," vertelde Ana Rita Cavaco aan Lusa. Met betrekking tot de bereidheid van deze gepensioneerde professionals om terug te keren naar de NHS, zei ze dat "ze weinig interesse hebben om terug te keren naar het werk", gebaseerd op wat bekend is bij de Orde.

"Het zijn mensen die vele jaren hebben gewerkt in een beroep van snelle slijtage en risico's, en die nooit als zodanig zijn erkend. Ik weet niet of ze terug willen keren nadat ze zoveel aan het land hebben gegeven", onthulde Ana Rita Cavaco. In de mening van SNS, zei Guadalupe Simões dat er "geen twijfel dat er een grote opstand is en zelfs enige demotivatie van de kant van verpleegkundigen die het gevoel hebben dat ze makkelijk vervangbaar zijn en niet goed worden erkend". De vakbondsleider zei echter dat gepensioneerde professionals "het gevoel hebben dat mensen hen nodig hebben en daarom is hun beschikbaarheid voor patiënten en diensten totaal." Het inhuren van deze verpleegkundigen zal op dezelfde manier gebeuren als bij gepensioneerde artsen en zal functies vervullen in de openbare gezondheidseenheden van de regionale gezondheidsdiensten en de lokale gezondheidseenheden, zoals door de eerste minister bij de communicatie over deze maatregel is voorgesteld.