In februari, waarschuwde de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, al op het moment van de verklaring van het personeel voor dit jaar, de regering voor de noodzaak om "in de toekomst, meer aandacht te hebben met de voorziene termijnen", aangezien het wetsdecreet voor 2020 slechts een paar dagen eerder, al in de loop van het jaar zelf, was goedgekeurd in de Raad van Ministers.

Zo heeft de ministerraad vandaag, nog voor het einde van het jaar, het wetsdecreet goedgekeurd dat het personeel van de strijdkrachten voor 2021 vastlegt, "rekening houdend met de structurele behoeften en de geplande activiteiten" voor dat jaar. "Dit decreet is gebaseerd op een zorgvuldig beheer, met behoud van de reeds vastgestelde referentie van maximaal 32.000 manschappen, en zorgt voor een benadering van de structurele behoeften en activiteiten van de voor het jaar 2020 geplande strijdkrachten, waarbij de vertrekken en toelatingen worden gekapitaliseerd", aldus de verklaring van de Raad van Ministers. Volgens de uitvoerende macht "is het dus gegarandeerd dat het personeel reageert op de vereiste operationele capaciteit".