"Het mediterrane dieet is geworteld in de gewoontes van Tavirenses en dit wordt weerspiegeld in de ontwikkeling van sommige sectoren, namelijk gastronomie, toerisme, cultuur, sport en onderwijs", aldus Ana Paula Martins.

Na de fado was het mediterrane dieet het tweede Portugese item dat werd opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) op 4 december 2013, en Tavira werd in Portugal gekozen als de representatieve gemeenschap.

In een toespraak tot Lusa ter gelegenheid van de verjaardag van de classificatie was Ana Paula Martins van mening dat het een "eer" was voor Tavira om Portugal te vertegenwoordigen in de kandidatuur die plaatsen uit verschillende mediterrane landen samenbracht, maar benadrukte dat de onderscheiding een "verantwoordelijkheid" voor de gemeente met zich meebracht.

De burgemeester van Tavira benadrukte dat sinds 2013 "een plan is opgesteld dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat deze duizendjarige ervaring behouden blijft en doorgegeven kan worden aan de huidige en toekomstige generaties", om zo een "prioriteit" van de gemeente te garanderen.

Het doel van het plan, benadrukte zij, is "de bescherming en waardering van de mediterrane culturen, kennis en lokale producten, culturele landschappen, traditionele keukens en gastronomie, feesten en de bevordering van de gezondheid van de gemeenschap".

Door te zorgen voor het behoud van het mediterrane dieet en de bijbehorende waarden, wordt er ook voor gezorgd dat "kennis, creativiteit, identiteit en duurzaamheid van de gebieden en het milieu worden versterkt", aldus Ana Paula Martins.
De gemeente heeft zich ook ingezet om gebruik te maken van het "gemeenschapsgevoel" om "Tavira te promoten als een gemeenschapsafgevaardigde van het mediterrane dieet", zowel binnen als buiten het land.

"We zullen standvastig blijven in onze missie om de essentie van deze levensstijl te verdedigen en te verspreiden. Ter gelegenheid van de viering van een ander jubileum is het belangrijk om te onthouden dat het mediterrane dieet een cultureel model is dat oude sociale waarden en praktijken bevat", aldus de burgemeester.