Het besluit is gepubliceerd in de Diário da República en is op 10 december in werking getreden, maar is op 1 oktober in werking getreden en wijzigt de verordening die de voorwaarden voor de toekenning van buitengewone steun aan de sociale en solidaire sector in de nasleep van de huidige pandemie definieert en reguleert.

De regering had deze steun al verlengd tot 30 september en doet dat nu opnieuw. Ze handhaaft de betaling van deze financiële bijdragen tot 31 december 2020 en bestrijkt ook sociale reacties van residentiële aard.

"Het bedrag van de financiële bijdrage van de sociale zekerheid die verschuldigd is aan de instellingen, in de verwijzingen die werden opgeschort, blijft tot 31 december 2020 ongewijzigd ten opzichte van het cijfer voor februari 2020, indien de geregistreerde frequentie lager is dan die van die maand", leest de gepubliceerde ordonnantie.

Aan de andere kant wordt bepaald dat deze buitengewone steun ook wordt betaald aan residentiële verwijzingen om ouderen en personen met een handicap te ondersteunen.

Met deze wijzigingen definieert de overheid ook dat ze de eigen bijdragen voor dagcentra met geschorste activiteit zal verhogen waar het nodig was om dergelijke steun thuis te verlenen.

Deze maatregel geldt ook voor dagcentra die hun activiteit reeds hebben hervat, maar "waarvan de aanpassing aan de context van de pandemie de noodzaak van thuisbegeleiding rechtvaardigt".