De regering bereidt maatregelen voor om bedrijven te compenseren voor de stijging van de inherente kosten.

De aankondiging werd gedaan door de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, Ana Mendes Godinho, tijdens een persconferentie na de vergadering van de Permanente Commissie voor Sociale Coördinatie, waarin de sociale partners over de kwestie werden geraadpleegd.

Momenteel bedraagt het nationale minimuminkomen 635 euro en de regering streeft naar 750 euro aan het einde van de legislatuur. De CGTP roept op tot een verhoging tot 850 euro op korte termijn.

Werkgeversfederaties hebben de verhoging van het nationaal minimuminkomen aangevochten en zeggen dat de economische moeilijkheden die bedrijven ondervinden als gevolg van Covid-19 geen ruimte laten voor loonsverhogingen.


Author
TPN/Lusa