"Voor Portugal betekent het bereiken van een investeringsniveau van 3 procent van het bruto binnenlands product in onderzoek tegen 2030 een verdubbeling van de overheidsuitgaven en een vermenigvuldiging van de particuliere uitgaven met 3,5 keer, tot 2030, wat overeenkomt met het creëren van ongeveer 25.000 gekwalificeerde banen tot 2030 in de particuliere sector, dat wil zeggen ongeveer 2.000 per jaar", zei Manuel Heitor, aan het eind van de vergadering.

De minister van Wetenschap en Hoger Onderwijs verklaarde dat het nu belangrijk is om uit te breiden naar "meer kwetsbare groepen", om het probleem van de demografische achteruitgang op te lossen en 2030 te bereiken met meer studenten in het hoger onderwijs.

Met betrekking tot de polytechniek benadrukte hij dat deze instellingen "het proces moeten voortzetten" om te investeren in beroepsopleidingen die zij volgen en die momenteel 400.000 studenten aantrekken, en dat zij zich in de toekomst ook moeten richten op mensen die nu al deel uitmaken van de arbeidsmarkt.

De laatste uitdaging is om de instellingen voor hoger onderwijs op Europees niveau beter te positioneren, de netwerken van Europese instellingen voor hoger onderwijs te versterken en managementmodellen te creëren op basis van een Europees consortium, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker wordt om docenten en onderzoek samen te werven.