In 2000 waren er 8.315 handelsbanken. Vanaf 2020 zal het totale aantal banken naar verwachting 4.376 bedragen. Tussen 2010 en 2020 is het aantal commerciële banken met ongeveer 32,87% gedaald.

Onderzoekers van Finbold.com gaven commentaar op het dalende aantal Commercial Bank in de VS na de financiële crisis. Volgens het rapport:

"De crisis leidde ook tot een golf van fusies en bankovernames. Commerciële banken die zich herstelden, breidden hun voetafdruk snel uit door het verwerven van worstelende concurrenten. Aan de andere kant zochten de commerciële banken die het moeilijk hadden, fusies als een reddingsplan. De crisis bood een kans om de kosten te verlagen door het afstoten van inefficiënte kantoorlocaties. Verder dwong de crisis de meeste banken te sluiten als gevolg van de druk van de lage rente en de stijgende kosten van de regelgeving. Over het geheel genomen blijven de gevolgen van de crisis de banksector tot nu toe achtervolgen".

Het onderzoek gaf ook een overzicht van het netto-inkomen van de Amerikaanse commerciële banken tussen 2000 en 2019. Ondanks de daling van de commerciële banken zijn hun gecumuleerde inkomsten met maar liefst 207,38% gestegen.

In 2000 bedroeg het netto-inkomen 70,79 miljard dollar, terwijl dat in 2019 nog 217,6 miljard dollar was. Het laagste netto-inkomen werd in 2009 opgetekend op -11,61 miljard dollar. De recorddaling van de inkomsten werd geregistreerd in de nasleep van de economische crisis die de wereld trof.


Author
TPN/Lusa