"Er zijn al 4.234 aanvragen ingediend bij het fonds "Meer duurzame gebouwen 2020/2021", die naar verwachting het bedrag van 4,5 miljoen euro zullen opgebruiken, het totale budget dat voor deze steun is begroot,", aldus de directeur in een verklaring.

Tot nu toe zijn 890 aanvragen uitbetaald, wat overeenkomt met 1,75 miljoen euro.

Het programma zal eind december worden afgesloten, "gezien het succes ervan", maar alle aanvragen die tegen het einde van die periode worden ingediend, zullen worden ondersteund via het Milieufonds, dat zo nodig zal worden versterkt, aldus het ministerie.

De aanvragen kunnen in maart 2021 opnieuw worden ingediend, met bedragen uit het herstel- en veerkrachtprogramma.

"Uitgaven die worden gedaan door degenen die geïnteresseerd zijn in het indienen van aanvragen, zullen vanaf 1 januari in aanmerking komen voor het nieuwe programma, en daarom moeten zij de facturen/ontvangsten in verband met deze uitgaven bewaren", waarschuwde het ministerie onder leiding van Matos Fernandes.

Het programma ter ondersteuning van duurzamere gebouwen is gericht op het herstel en de verbetering van de energie- en waterprestaties van gebouwen.