"We hopen dat de economische activiteit gedurende het hele jaar 2022 pre-pandemische waarden zal bereiken. Tegen het einde van 2022 zullen deze waarden bereikt zijn, volgens onze projectie", vertelde Mário Centeno aan de verslaggevers bij de presentatie van het BdP-Economisch Bulletin van december .

Banco de Portugal handhaafde zijn voorspellingen voor de Portugese economie in 2020 en verwachtte een daling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 8,1 procent, volgens het Economisch Bulletin, en voor 2021 en 2022 verwacht BdP een economische groei van respectievelijk 3,9 procent en 4,5 procent.

In termen van scenario's van politieke maatregelen op Europees niveau, zei Mário Centeno dat, zonder al te veel te willen praten over het begrotingsbeleid, alle tekenen wijzen op de uitvoering van de begrotingsverdragen in Europa die rekening zullen houden met de prestatieniveaus van de productie en het BBP voorafgaand aan de pandemie".

Mário Centeno concludeerde dat "het optimisme over deze coördinatie [met het nationale beleid] en de opzet van het beleid dat tussen de landen en op Europees niveau moet worden gecombineerd om de economische crisis het hoofd te bieden, moet worden gehandhaafd en dat wij ons steentje moeten bijdragen".