"Door het groeiende aantal verwijderbare structuren zijn er "houten huizen" ontstaan in verschillende delen van de gemeente Loulé, met name in landelijke en beboste gebieden. De gemeente Loulé verduidelijkt dat vergunningen voor deze structuren verplicht zijn omdat ze onderworpen zijn aan specifieke regimes op het gebied van ruimtelijke ordening", aldus een verklaring van deze Algarve gemeenteraad.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Nationale Territoriale Commissie aan de gemeenten - https://cnt.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/Recomendacao%201_2019_CNT_0.PDF - heeft de gemeente Loulé gewaarschuwd voor het feit dat alle verwijderbare structuren, zoals de stacaravans, en soortgelijke structuren, moeten voldoen aan de voorafgaande controle- en ruimtelijke-ordeningsregimes.

"In het kader van het rechtssysteem voor verstedelijking en bouw is de vergunning voor dit type gebouw verplicht, gezien het bestaan van verbindingselementen met de lokale en algemene infrastructuur (aansluiting op water, riolering, elektriciteit, gas), wat het permanente en duurzame karakter van deze structuren impliceert, evenals het bestaan van inpassing in de bodem, namelijk door middel van leidingen, waardoor het wordt beschouwd als een stedelijke operatie waarvan de uitvoering onderworpen is aan het voorafgaande advies van de gemeenteraad", zo luidt de verklaring.

De gemeente stelt ook dat het alleen mogelijk zal zijn om in deze gemeente een verwijderbare structuur te installeren als wordt vastgesteld dat het gebruik ervan in overeenstemming is met de in de bestemmingsplannen en het gemeentelijk masterplan vastgestelde grondgebruiksregimes.
"Deze actie is bedoeld om alle eigenaars en toekomstige eigenaars van dit type structuur te sensibiliseren voor de legalisatie ervan. Dit soort materieel komt niet alleen in onze gemeente, maar ook in andere Algarve-gemeenten voor, dus het is essentieel om deze situatie te reguleren om het grondgebied te beschermen en te verbeteren tegen acties die gevolgen hebben voor het milieu, het landschap en het erfgoed dat door de mens op het land wordt gebruikt", onderstreept de lokale autoriteiten.