Het voorstel is aan het parlement voorgelegd en is bedoeld om de geldigheid van de huidige wet, die het verplichte gebruik van maskers in de openbare ruimte verplicht stelt, te verlengen met boetes tussen 100 en 500 euro voor het overtreden van de wet.

De vorige wet is sinds 28 oktober van kracht en was 70 dagen geldig, tot 5 januari.

Met andere woorden, om deze wet van kracht te laten blijven, moet ze tijdens de laatste plenaire vergadering van het jaar op 22 december worden goedgekeurd.

Het decreet - dat de PSD nu vraagt om nog drie maanden in dezelfde bewoordingen van kracht te blijven - bepaalt dat het gebruik van een masker (dat niet kan worden vervangen door een vizier) verplicht is voor personen die ouder zijn dan tien jaar voor toegang, verkeer of permanentie in openbare ruimten en wegen "wanneer de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen fysieke afstand onpraktisch blijkt te zijn".

Van deze verplichting kan worden afgeweken "ten aanzien van personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden, wanneer zij zich niet in de nabijheid van derden bevinden" of door het overleggen van een medisch attest van een multifunctionele handicap of een medische verklaring waaruit blijkt dat de klinische toestand of de cognitieve stoornis het gebruik van een masker niet toelaat.

Het is ook niet verplicht om een masker te dragen wanneer "het onverenigbaar is met de aard van de activiteiten die mensen uitvoeren".