Onder de titel "FirEU riskk - Developing a holistic, risk-wise strategy for European wildfire management" werd het project goedgekeurd in het kader van het 'Horizon 2020-programma' van de Europese Unie - thema "Forest Fires Risk Reduction: towards an Integrated Fire Management Approach in the EU": naar een geïntegreerde aanpak van het brandbeheer in Europa, zei UC in een verklaring.

Dit "ambitieuze project" brengt 39 partners uit de hele wereld samen - Duitsland, Australië, België, Canada, Cyprus, Spanje, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Finland, Griekenland, Nederland, Hongarije, Israël, Italië, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Zweden en Oekraïne.

Aan de Universiteit van Coimbra zal de studie worden uitgevoerd in het Centrum voor Studies over Bosbranden (CEIF) van de Vereniging voor de Ontwikkeling van Industriële Aërodynamica (ADAI), de Faculteit Wetenschap en Technologie van UC, waarbij ook teams van de rechtenfaculteiten (via het Juridisch Instituut) en de Geneeskunde zullen worden betrokken. In het algemeen "heeft FirEU riskk, met een looptijd van vier jaar, als belangrijkste doelstellingen om de ontwikkelde wetenschappelijke kennis te gebruiken om de systemen voor de beoordeling van het risico op bosbranden, met inbegrip van de kritische factoren waarmee nog geen rekening is gehouden, te actualiseren, doeltreffende maatregelen voor te stellen voor de vermindering ervan en de strategieën voor het beheer van bosbranden aan te passen aan de toekomstige klimaat- en sociaaleconomische veranderingen", wijst de UC erop.

Deze doelstellingen, zo legt het team van Xavier Viegas uit, "zullen worden bereikt in nauwe samenwerking tussen onderzoekers, gebruikers en burgers door de integratie van nieuwe technologieën, richtsnoeren en beleidsaanbevelingen om de huidige systemen en praktijken te verbeteren, van regionale tot EU-schalen". Het project zal zich richten op "alle soorten bosbranden, met bijzondere aandacht voor megabranden, het raakvlak tussen stad en bos en de uitdagingen van opkomende branden in de noordelijke Europese Unie".