De regering heeft een werkgroep in het leven geroepen om een nationale strategie voor huisdieren te definiëren en die te presenteren, aldus Jornal de Notícias.

De belangrijkste voorstellen zijn de versterking van de fondsen, momenteel 150.000 euro, wat niet voldoende wordt geacht voor de massale sterilisatie van dieren uit behoeftige gezinnen en de nationale volkstelling van gezelschapsdieren.

Jorge Cid, voorzitter van de Orde van dierenartsen, die deel uitmaakt van de Werkgroep voor Dierenbescherming, is van mening dat er binnen deze families sprake is van massale voortplanting en het in de steek laten van jonge huisdieren. "We moeten de toename van het aantal zwerfdieren bestrijden door gezinnen aan te moedigen ze niet in de steek te laten en een van de maatregelen is gratis massale sterilisatie, voor huisdieren die onder de hoede zijn van gezinnen zonder financiële middelen om dit zelf te doen".

De nationale volkstelling van huisdieren en de kwestie van het in de steek laten van dieren vallen op in de lijst van aanwijzingen die de regering van de werkgroep zal ontvangen. "We moeten het werkelijke aantal huisdieren en hun verdeling over het nationale grondgebied begrijpen als we enige maatregel willen toepassen om achterlating effectiever te bestrijden", zegt de president.