"De ICNF zal onmiddellijk de vergunning voor het toeristische jachtgebied van Torrebela (nr. 2491-ICNF) opschorten, na de slachting van 540 dieren op die omheinde boerderij. Het onderzoek van de ICNF heeft het mogelijk gemaakt om sterke bewijzen te verzamelen van niet-naleving door de concessiehouder van het jachtgebied, met name die met betrekking tot de bevordering en het duurzaam beheer van de fauna, en meer mislukkingen", zegt de verklaring van het Ministerie van Milieu en Klimaatactie.

"In het onderzoeksproces van het ICNF, waarin het wordt bijgestaan door een GNR/SEPNA-brigade, werden sterke bewijzen van een misdaad tegen het behoud van de fauna verzameld tijdens een jacht op 17 en 18 december, waaraan 16 jagers deelnamen," zei hij.

In de nota staat dat de minister van Milieu en Klimaatactie, João Matos Fernandes, de Nationale Jachtraad ook zal oproepen om aan het begin van het jaar na te denken over de praktijk van de bergen in Portugal.

"Het ministerie heeft begrepen dat er wijzigingen in de wet nodig zijn om te voorkomen dat de vreselijke gebeurtenissen zoals deze, zich herhalen", voegde hij eraan toe.

Het ministerie benadrukt dat "de rapporten en het nieuws over de willekeurige slachting van dieren in Herdade da Torrebela niets te maken hebben met de jacht, die een praktijk is die kan bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en de ecosystemen.