Het vandaag goedgekeurde wetsvoorstel breidt de geldigheid van de huidige wet, die het verplichte gebruik van maskers in de openbare ruimte oplegt en voorziet in boetes tussen 100 en 500 euro voor niet-conforme partijen, ongewijzigd uit.