Volgens het rapport van de National Education Council (CNE) is het aandeel van jongeren van 15 tot 34 jaar die geen onderwijs, werk of opleiding volgen (NEET) gedaald van 15,2 procent in 2014 naar 9,5 procent in 2019.

Deze indicator is echter zeer variabel in de verschillende regio's van Portugal, met de nadruk op het centrum van het land, waar het percentage daalt tot 8,2 procent.

Op Madeira en de Azoren is dit een beruchter probleem: vorig jaar was 16,4 procent van de jongeren geklasseerd als NEET.

Het verslag schetst een beeld van het Portugese onderwijssysteem in het academisch jaar 2018/2019 en analyseert de ontwikkeling die de afgelopen tien jaar is geregistreerd, op basis van nationale gegevens en internationale vergelijkingen.

Uit de "State of Education 2019" blijkt dat Portugal de afgelopen tien jaar is verbeterd op het gebied van onderwijs en opleiding: Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is gedaald en er gaan meer kinderen naar het kleuteronderwijs.

Wat de werkloosheid betreft, werden de jongeren vorig jaar het hardst getroffen, maar zij meer kwalificaties hadden, kregen zij sneller een baan en verdienden een beter loon.

"De groep met de meeste schooldiploma's registreerde een gemiddeld inkomen dat 85 procent hoger ligt dan dat van de bevolking die slechts tot aan het basisonderwijs heeft gestudeerd, terwijl dit verschil in de EU 73 procent bedraagt", aldus het verslag.

Rekening houdend met de doelstellingen van de Europese Unie voor 2020, benaderde Portugal de doelstelling voor de arbeidsparticipatie van pas afgestudeerden, waarbij acht van de tien jongeren (80,3 procent) een baan kregen (het EU-doel is 82 procent).