MAI deelt mee dat tussen 9 en 20 december twee andere mensen ook werden vastgehouden wegens verzet of dwang van werknemers.

Van deze bekeuringen waren er 80 voor het gebruik van alcoholische dranken op de openbare weg, 73 voor het niet naleven van tijdschema's, 60 voor het houden van feesten en evenementen waarbij meer dan vijf personen betrokken zijn en 49 voor het niet naleven van de regels voor het beroep, de permanentie en de fysieke afstand op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Er zijn ook 36 verordend voor niet-naleving van het verplichte gebruik van maskers in inrichtingen, concertzalen of openbare gebouwen, 27 voor niet-naleving van het verplichte gebruik van maskers in het openbaar vervoer, 24 voor niet-naleving van de door de gezondheidsdienst opgelegde regels en 6 voor niet-naleving van het gebruik van maskers in het openbaar vervoer. Ook werden 18 documenten met een tegenbevel geopend wegens niet-naleving van de maximumcapaciteit van het openbaar vervoer en werden 40 bedrijven gesloten.