Volgens het communiqué is het doel "te zorgen voor een nauw verband tussen de kwaliteit van de honing en de oorsprong ervan door de consument volledige en passende informatie te verstrekken".

In het communiqué staat dat "uniforme, transparante, gedetailleerde en betrouwbare informatie over de oorsprong van de honing nodig is om de consument in staat te stellen met kennis van zaken een keuze te maken".