Een toenemend aantal met levensmiddelen in aanraking komende artikelen, gemaakt van kunststof, waaraan bamboevezels of andere "natuurlijke" stoffen als additief worden toegevoegd, is niet toegestaan", aldus de autoriteiten van de lidstaten [Europese Unie] in een verklaring.

Volgens DGAV worden deze producten op de markt gebracht als biologisch afbreekbaar, ecologisch, organisch, natuurlijk of zelfs als "100 procent bamboe", maar in veel gevallen is deze etikettering een "marketinginstrument" waarmee ze niet als overwegend plastic kunnen worden geïdentificeerd.

Het directoraat-generaal merkt ook op dat veel van deze invoer in de Europese Unie heeft geleid tot kennisgevingen wegens de aanwezigheid van melamine of formaldehyde boven de grenswaarden van 2,5 mg/kg en 15 mg/kg.

"De risico's van deze additieven van natuurlijke oorsprong in een kunststof matrix kunnen het gevolg zijn van de lage kwaliteit van deze additieven, van onzuiverheden of verontreinigingen die zij bevatten, van het feit dat zij bijdragen tot de vorming van reactie- of ontledingsproducten, of van nadelige oppervlakteveranderingen als het materiaal uitzet", waarschuwt DGAV.

Aangezien materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen alleen in de handel kunnen worden gebracht als zij aan de respectieve communautaire voorschriften voldoen, heeft de Commissie er in "Werkgroepvergaderingen bij de lidstaten op aangedrongen maatregelen te nemen om de consument te beschermen door voorwerpen van "melamine en bamboe" uit hun markt te verwijderen", concludeert het directoraat-generaal.