"De vereenvoudigde ontslagregeling had betrekking op 896.000 mensen in termen van betaalde en reeds voltooide processen en omvatte ongeveer 110.000 bedrijven", aldus de minister.

Aan de andere kant, "waren er ongeveer 500 bedrijven die zagen dat hun verzoeken werden afgewezen", voegde Ana Mendes Godinho eraan toe, en legde uit dat de weigering gebeurde "om redenen van schulden die nog niet geregulariseerd waren".

De minister zei dat de steun die volgde op het ontslag, vereenvoudigd qua ondersteuning van het progressieve herstel en de stimulans om de activiteit te normaliseren, momenteel 69.000 bedrijven en 551.000 werknemers omvat. "Het is belangrijk op te merken dat 82 procent van deze gevallen situaties zijn waarin bedrijven zich ertoe verbinden om banen langer te behouden, dat wil zeggen twee maanden langer na de stopzetting van de zes maanden dat de maatregel van kracht is," voegde Ana Mendes Godinhoeraan toe.

In antwoord op CDS-PP Cecilia Meireles, detailleerde de minister dat van de 69.000 bedrijven die door deze twee steunen worden gedekt, 50.000 kozen om normalisatie aan te moedigen en 19.000 voor steun voor het herstel. Ook gaf de minister aan dat het programma voor de versterking van het menselijk potentieel in de sociale sector van het Instituut voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding (IEFP) per saldo 12.250 mensen omvat.

De minister van Arbeid zei ook dat de buitengewone steun van 438,81 euro voor werknemers zonder sociale bescherming al aan 17.000 mensen is betaald, terwijl de steun voor zelfstandigen tot nu toe 173.000 begunstigden heeft bereikt.


Author
TPN/Lusa