Dit wetsontwerp, dat aan de Vergadering van de Republiek zal worden voorgelegd, bepaalt de "verlenging met een jaar van de termijn voor de afgifte van vergunningen om in de vrijhandelszone van Madeira te opereren, en de wijziging van de respectieve regeling", luidt in dezelfde nota.

De regering wil ook, met deze wetgeving, de "verlenging voor vijf jaar van de belastingvoordelen met aangetoonde effectiviteit en efficiëntie voor het overheidsbeleid", evenals "de opname van het belastingvoordeel met betrekking tot cultureel mecenaat in de lijst van belastingvoordelen zonder karakter duidelijk tijdelijk, het ophouden van een beperkte duur te hebben ".Bovendien is de regering van plan om "het belastingvoordeel met betrekking tot de inkomsten uit literaire, artistieke en wetenschappelijke eigendom voor een periode van één jaar te verlengen" en de "voordelen die in het Wetboek van de Belastingen op Investeringen zijn voorzien, om de recente, door de Europese Commissie toegestane verlenging te begeleiden".

Deze voornemens met betrekking tot Regime IV van de vrijhandelszone van Madeira zijn vervat in een brief van de staatssecretaris voor belastingzaken, waartoe Lusa toegang had, aan de regionale regering van Madeira. "De regering is voornemens de Commissie in kennis te stellen van het voornemen van de Portugese staat om de verlenging met één jaar (d.w.z. tot 31 december 2021) van Regime IV van de ZFM door te voeren", aldus de brief.

In de brief aan de regionale regering van Madeira verklaart António Mendonça Mendes dat deze verlenging zal plaatsvinden door middel van een wetgevingsinitiatief dat tegelijkertijd "voorziet in de invoering van een reeks wijzigingen van artikel 36-A van het EBF [statuut van de belastingvoordelen] die tot doel hebben de volledige verenigbaarheid van ZFM-regeling IV met het Gemeenschapsrecht in de toekomst te waarborgen". De wijziging van bovengenoemd artikel van het EBF heeft dan ook tot doel de aanbevelingen van de Europese Commissie met betrekking tot het regime van de ZFM in de wet duidelijk te maken, zodat er geen sprake is van misbruik van het regime.

Na een diepgaand onderzoek dat in 2018 werd gestart, kondigde de Europese Commissie op 4 december aan dat zij concludeerden dat "de tenuitvoerlegging van regeling III van de vrijhandelszone van Madeira in Portugal niet in overeenstemming is met de besluiten van de Commissie inzake staatssteun", omdat "het doel van de goedgekeurde maatregel was bij te dragen aan de ontwikkeling van de ultraperifere regio Madeira door middel van fiscale stimuleringsmaatregelen", die uitsluitend gericht zijn op ondernemingen die banen creëren in de regio, en die concludeerden dat dit niet het geval was. Daarom moet Portugal nu alle "onverschuldigde steun, vermeerderd met rente, van deze bedrijven" terugvorderen, aldus de Commissie, die de betrokken bedragen niet heeft gekwantificeerd.