De staatssecretaris legde uit dat het idee is om onnodige reizen naar gezondheidscentra te vermijden. "We zijn van plan om deze loketten zo snel mogelijk naar de rest van het land te verspreiden," zei Diogo Serras Lopes.

Volgens het protocol moeten de parochieraden zorgen voor een adequate locatie voor de installatie van de balie, de kosten die voortvloeien uit de operatie op zich nemen en zorgen voor de nodige personele middelen.

Aan het loket zullen de burgers een afspraak kunnen maken, een teleconsultatie kunnen maken, de recepten kunnen verlengen en de onderzoeksresultaten kunnen raadplegen, terwijl ze ook toegang hebben tot verschillende andere digitale diensten. "Het is een efficiëntere en snellere manier van contact tussen de burger en zijn gezondheidszorgmedewerker".

Diogo Serras Lopes legde uit dat deze balies niet zijn verschenen vanwege de covid-19-pandemie."De SNS24-dienst gebeurde ondanks de pandemie", zei hij, waarbij hij echter toegaf dat de covid-19 diende om het belang en de nauwkeurigheid van de telezorg te versterken.

De regeringsfunctionaris zei dat de SNS24-diensten worden verondersteld een "structurerend" project te zijn, wat zal resulteren in "efficiëntie en gezondheidswinst". "Aan de loketten zullen de gebruikers veilig een reeks handelingen kunnen uitvoeren die tot nu toe een reis naar de gezondheidscentra noodzakelijk maakten", concludeerde hij. De uitbreiding van deze vestigingen naar het hele land heeft nog steeds geen "afgebakende planning".


Author
TPN/Lusa