Volgens gegevens uit de regionale statistische jaarboeken, met statistische informatie op regionale en gemeentelijke schaal voor 2019, van de zeven NUTS II (nomenclatuur van territoriale eenheden voor statistische doeleinden), vertoonden vier daarvan een toename van de respectieve inwonende bevolking, namelijk het grootstedelijk gebied van Lissabon (+0,59 procent), de autonome regio Madeira (+0,12 procent), het noorden (+0,08 procent) en het centrum (+0,03 procent).

De Alentejo (-0,13 procent), de Algarve (-0,10 procent) en de Autonome Regio van de Azoren (-0,02 procent) registreren daarentegen een bevolkingsafname in 2019 ten opzichte van 2018.

Op 31 december 2019 werd de inwonende bevolking in Portugal "geschat op 10.295.909 inwoners, wat neerkomt op een toename van 0,19 procent ten opzichte van het geschatte cijfer voor het voorgaande jaar", aldus INE, waaruit blijkt dat deze groei het gevolg was van "een positieve variatie in de migratiecomponent (+0,43 procent) - hoger dan de positieve trend van het voorgaande jaar (+0,11 procent) - afgezwakt door de afname van de natuurlijke component (-0,25 procent)".

Volgens de regionale statistische jaarboeken van 2019 werd de migratiecomponent in de totale bevolkingsgroei in alle NUTS II-regio's geregistreerd, met name in de Alentejo-, Midden- en Lissabon-metropoolregio's, met cijfers van meer dan 0,50 procent.

De laagste, zij het positieve, migratiegroei werd geregistreerd in de NUTS II-regio's van de autonome regio van de Azoren (+0,04 procent) en de Algarve (+0,06 procent), volgens de gegevens van INE.

"In de natuurlijke component van de bevolkingsgroei was de enige regio met een positief resultaat de Metropoolregio van Lissabon (+0,05 procent)", aldus het instituut voor statistiek, en wees erop dat de overige NUTS II-regio's negatieve groeiresultaten lieten zien, waarbij de grootste dalingen de Alentejo (-0,72 procent) en het Centrum (-0,55 procent) waren.