In een verklaring zei de vereniging dat de wetgeving "vijf jaar lang begraven was", en herinnerde eraan dat het in 2015 in openbaar overleg was geweest en nooit was goedgekeurd "ondanks de opeenvolgende beloften van verschillende hoofden van het Ministerie van Milieu".

Zero noemt met name de voormalige staatssecretaris van Milieu Carlos Martins, die beloofde dat de wetgeving tegen juni 2016, en later tegen het einde van 2017, zou worden gepubliceerd, en de huidige gevestigde exploitant, Inês Costa, die eerder dit jaar verzekerde dat het proces tegen het einde van de zomer zou worden afgerond.

Zero wijst erop dat ProSolos een verplichting zou bevatten om de verkoop van grond waarop bodemvervuilingsgevaarlijke activiteiten zijn geïnstalleerd, afhankelijk te maken van de indiening door de eigenaar van een verslag over de toestand van de verontreiniging.

De wet bevatte ook de verplichting van een beoordeling van de bodemverontreiniging door de eigenaars van de grond waarop milieurisicoactiviteiten zijn uitgevoerd.