Het rapport van het Cybersecurity Observatory, van het National CyberSecurity Center (CNCS), laat een omgekeerde trend zien als het gaat om de bezorgdheid over het oneigenlijke gebruik van persoonlijke gegevens van online activiteiten, waarbij 54% van de Portugese respondenten zich bezorgd toont, tegenover 46% van het Europese gemiddelde.

Wat betreft de vrees om geen producten of diensten te geleverd te krijgen die 'online' zijn gekocht, uitte 20% van de ondervraagde Portugezen in 2019 zijn bezorgdheid, tegenover een Europees gemiddelde van 22%.

Volgens het verslag is de kloof tussen Portugal en het Europese gemiddelde het meest berucht als het gaat om de mate van informatie over de risico's van cybercriminaliteit: slechts 2 procent van de Portugezen beschouwt zichzelf als geïnformeerd, terwijl het Europese gemiddelde 11 procent bedraagt.

De Portugezen die zeiden goed geïnformeerd te zijn over de risico's van cybercriminaliteit waren vooral "mannen, jongeren en mensen met een hogere opleiding".

Wat betreft de perceptie van het vermogen van mensen om zich tegen cybercriminaliteit te beschermen, wordt in het verslag opgemerkt dat in 2019 45% van de Portugese respondenten zich in staat achtte zichzelf te beschermen, tegenover 52% van het Europese gemiddelde.

De bezorgdheid over de mogelijkheid om het slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, namelijk identiteitsdiefstal, werd door 77% van de Portugese respondenten erkend, tegenover 66% van het Europese gemiddelde.

In Portugal verklaarde 18% van de respondenten dat zij op de hoogte waren van de middelen om aangifte te doen van cybercriminaliteit of ander illegaal onlinegedrag, tegenover 22% van het Europees gemiddelde, waarbij de Portugese respondenten in totaal verwezen naar het contact met de politie.