In de aankondiging, die is gepubliceerd op de pagina van het regionale operationele programma Norte 2020, dat wordt beheerd door de noordelijke regionale coördinatie- en ontwikkelingscommissie (CCDR-N), is een maximale financiële toewijzing van 1,5 miljoen euro opgenomen, en wordt uitgelegd dat operaties "met een publieke financieringswaarde van minder dan 50.000 euro" niet zullen worden gefinancierd.

De oproep tot communautaire financiering, die deel uitmaakt van de thematische doelstelling "Bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede en alle vormen van discriminatie", is gericht op openbare en particuliere organisaties zonder winstoogmerk die zich met daklozen bezighouden.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen zal programma's financieren die de oprichting van teams voor het verlenen van psychosociale steun en geïntegreerde responses bedoeld mensen die het risico op uitsluiting lopen, omvatten.

De aanbesteding heeft tot doel "antwoorden te ontwikkelen die beroepsacties uitvoeren die zijn afgestemd op de kenmerken en de kwetsbaarheid van daklozen, en die de inzetbaarheid en de beroepsintegratie bevorderen".

Tegelijkertijd worden ook acties geïntegreerd die de "strijd tegen stigmatisering van daklozen" bevorderen, namelijk bewustmakingsinitiatieven en acties op het gebied van persoonlijke, emotionele en professionele opleiding en capaciteitsopbouw die zijn afgestemd op de cognitieve vaardigheden en de fysieke en mentale gezondheidstoestand van daklozen.

De toepassingen hebben een maximale duur van twee jaar, "niet langer dan 30 juni 2023", aldus de publicatie.

Volgens de mededeling "maken de te ondersteunen acties deel uit van de verwezenlijking van de nationale strategie voor de integratie van daklozen 2017-2023, die tot doel heeft "een interventie ter bevordering van de integratie van daklozen te versterken".

"Het doel is een strategische en holistische aanpak van preventie en interventie te consolideren, waarbij mensen centraal staan, zodat niemand bij gebrek aan alternatieven dakloos hoeft te blijven", beschrijft het document.

Omdat de strategie een nationale karakter heeft, zijn er "verschillende plannings- en interventiecentra voor daklozen (NPISA) in werking, waarvan vijf in de noordelijke regio (Braga, Espinho, Matosinhos, Porto en Vila Nova de Gaia)".

Norte 2020 (2014/2020 North Regional Operational Programme) is een financieel instrument met een budget van 3,4 miljard euro om de regionale ontwikkeling in het noorden van Portugal te ondersteunen.

Het maakt deel uit van de PORTUGAL 2020-partnerschapsovereenkomst en heeft CCDR-N als beheersautoriteit.