De enige landen met betere cijfers dan Portugal zijn Spanje (23,8 per 100.000), Finland (26,2), Zweden (27,0) en Litouwen (27,8). Het borstkankersterftecijfer voor 2020 in de hele Europese Unie bedraagt 34,1 sterfgevallen per 100.000 vrouwen.

In het verslag wordt geschat dat het sterftecijfer door borstkanker in Portugal in 2020 28 sterfgevallen per 100.000 vrouwen bedraagt.

In het OESO-rapport wordt echter opgemerkt dat de schattingen geen rekening houden met de mogelijke gevolgen van de covid-19-pandemie, die in de eerste helft van 2020 de screening- en behandelingsprogramma's voor borstkanker "zwaar geconditioneerd" heeft gemaakt.