In de tweede editie van het onderzoek "Childbirth Experiences in Portugal", dat door de Portugese Vereniging voor vrouwenrechten in zwangerschap en geboorte (APDMGP) is gepromoot, is de periode 2015-2019 geanalyseerd, volgens gegevens waartoe Lusa toegang had.

Het doel was "de ervaringen van vrouwen te kennen wat betreft de kenmerken van de bevalling en de persoonlijke tevredenheid ervan, evenals eventuele situaties van misbruik of gebrek aan respect die in de loop van de bevalling zijn ervaren".

De vragenlijst heeft 7.555 geldige antwoorden en getuigenissen opgeleverd van vrouwen die in deze periode een of meer baby's hebben gekregen. Meer dan de helft van de steekproef is tussen 30 en 39 jaar oud, gevolgd door de leeftijdsgroep 20/29 jaar.

De belangrijkste conclusies van de enquête zijn dat "hoe groter het gevoel van controle van de vrouwen over hun geboorte-ervaring, hoe groter de tevredenheid die zij ervaren".

Van de 7.555 geboortes was 69 procent vaginaal en 31 procent per keizersnede, aldus de APDMGP.

Slechts 52,8 procent van de respondenten die een vaginale bevalling hebben gehad, geeft aan zich vrij te kunnen bewegen tijdens de bevalling.

"Respondenten met een intrapartumale keizersnede waren het minst tevreden over hun ervaring en voelden zich meer geconditioneerd in het uiten van hun mening, minder betrokken bij de besluitvorming, minder gesteund door het team, minder zelfverzekerd", zei de vereniging in een verklaring.

Volgens de enquête, "hadden ongeveer 50,30 procent van de vrouwen een vaginale bevalling zonder het gebruik van een tang of zuignappen, terwijl 28,50 procent" zei dat deze mechanismen waren gebruikt.

Ongeveer 2.820 vrouwen zeiden dat hun zwangerschap in gevaar was (37 procent), maar slechts 2.746 identificeerden de factoren die dit risico beoordeelden.

Ongeveer 78 procent zei dat het recht op follow-up tijdens de bevalling meestal werd gerespecteerd. De partner (81,80 procent), de gespecialiseerde verpleegkundige (76,20 procent) en de verloskundige (62,54 procent) waren het vaakst aanwezig.

De vereniging wijst erop dat "op dit moment, in Portugal, dit geen realiteit is" vanwege de pandemie.

Het overgrote deel van de respondenten is het ermee eens dat ze hun baby na de geboorte hebben kunnen observeren en dat dit moment aan hun verwachtingen voldeed.

Ongeveer 62 procent zegt dat hun bevalling niet is ingeleid, tegen 37,6 procent die zegt dat het wel is gebeurd, maar "een belangrijk aantal" zegt niet zeker te zijn of hun bevalling is ingeleid of niet.

Voor de meeste respondenten is de ideale bevalling vaginaal, pijnvrij, spontaan geïnitieerd en bijgestaan door professionals van hun keuze.

"Naast het voortschrijden van de pandemie ervaren we een echte pandemie van misbruik, gebrek aan respect en geweld tegen vrouwen, met een exponentiële toename van de schendingen van vrouwenrechten over de hele wereld", waarschuwt de vereniging.

Voor de APDMGP is het "meer dan ooit belangrijk om ervoor te zorgen dat de rechten van vrouwen en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden gerespecteerd", waarbij wordt benadrukt dat "geweld tegen vrouwen de meest wijdverbreide schending van de mensenrechten in de wereld is".