In het strategiedocument voor een periode van tien jaar (2020-2030) wordt "gestreefd naar een visie op het grondgebied", uitgaande van een relatie tussen cultuur, creativiteit en de veerkracht van de gebieden, aldus de DRCC in een persbericht dat naar het agentschap Lusa is gestuurd.

De strategie, die beschikbaar is op de website van de DRCC (culturacentro.gov.pt), stelt voor om "de endogene middelen te versterken" en tegelijkertijd een antwoord te bieden "op de structurele beperkingen die tot nu toe vanuit cultureel oogpunt nog niet volledig zijn opgelost en die nu een passende interventie vereisen om de regio dichter bij de grote nationale en Europese vraagstukken en doelstellingen te brengen".

De strategie, die Lusa heeft geraadpleegd, voorziet onder meer in het opzetten van investeringslijnen voor de opwaardering van de regionale museumstructuur, zodat 80 procent van de musea in de regio van het Centrum geaccrediteerde museuminstellingen of investeringslijnen voor de diversificatie van musea zijn.

De DRCC is ook van plan te investeren in de opwaardering van de gemeentelijke archieven, steun voor het behoud van het tegelpatrimonium van de regio of de ontwikkeling van onderzoekscentra voor cultureel erfgoed, naast andere voorstellen.

Het document kan tot 31 januari worden geraadpleegd en alle geïnteresseerde partijen worden verzocht hun bijdrage achter te laten op een formulier dat beschikbaar is op de website van de DRCC.