Tijdens een bijeenkomst van de hoofden van de Portugese en Duitse regering, die per videoconferentie werd gehouden, schreef António Costa dat er overeenstemming bestond over "het belang om een hoog vaccinatiepercentage te handhaven en de instrumenten voor economisch en sociaal herstel in de praktijk te brengen".

Portugal nam op 1 januari zijn vierde voorzitterschap van de Raad van de EU over, dat gedurende de eerste helft van 2021 zal lopen, in opvolging van Duitsland en voorafgaand aan Slovenië, onder het motto "Tijd om te handelen: voor een eerlijk, groen en digitaal herstel".