Portugal is overleg begonnen met andere EU-landen om een gemeenschappelijke basis te vinden voor een nieuw migratiebeleid. Het huidige migratiebeleid heeft geleid tot humanitaire crises en diepe politieke verdeeldheid in het blok over de manier waarop moet worden gereageerd. Portugal, dat het roulerend voorzitterschap van de EU voor de eerste helft van dit jaar bekleedt, zal gesprekken voeren met andere Zuid-Europese landen die grote aantallen migranten hebben opgenomen, evenals met de autoriteiten in Midden- en Oost-Europese landen waar migranten zich vaak ongewenst hebben gevoeld.