Een nieuw PDM (ruimtelijke ordening) voor de gemeente Silves wordt van kracht op 12 januari. Het document werd goedgekeurd in een gemeenteraadsvergadering op 11 december en werd maandag gepubliceerd in het Staatsblad. Met dit document, zegt de gemeente Silves dat het nu „een nieuw instrument van structureel en fundamenteel beleid heeft voor het beheer en de ontwikkeling van het grondgebied, dat up-to-date is, flexibel en gebaseerd op en geschikt voor toekomstige verwachtingen”. Het vervangt de PDM van 1995.