Aan het einde van de ministerraad, kondigde de minister van Staat en het voorzitterschap, Mariana Vieria da Silva de goedkeuring aan van het wetsdecreet dat de wettelijke regeling voor verblijfsvergunningen voor investeringen in gouden visa heeft gewijzigd, zoals voorzien in een wetgevende machtiging van de staatsbegroting voor 2020.

Het decreet wil "de bevordering van buitenlandse investeringen in regio's met een lage bevolkingsdichtheid garanderen, namelijk in de herwaardering van steden, in het culturele erfgoed, in activiteiten met een hoge milieu- of sociale waarde, in productieve investeringen en in het scheppen van werkgelegenheid", benadrukte zij.

"Het gaat hier precies om wat de Vergadering van de Republiek heeft goedgekeurd, namelijk het besluit dat deze investeringen gericht zijn op intergemeentelijke gemeenschappen in het binnenland en de autonome regio's, en niet langer van toepassing zijn op kustregio's en metropolitane gebieden", legde Maria Vieira da Silva uit.

De minister voegde daaraan toe dat "de mogelijkheid om reeds verleende verblijfsvergunningen te verlengen" is gewaarborgd.

Maria Vieira da Silva onderstreepte ook dat "de context waarin deze wetgeving is goedgekeurd, verschilt van de huidige", met een overgangsperiode in de jaren 2021 en 2022.

In de overgangsperiode ging de minister verder, wordt "de waarde van de geplande investeringen achtereenvolgens verhoogd en de mogelijkheid van toepassing op de metropolitane gebieden wordt verminderd", hetgeen op 1 juli 2021 van kracht wordt.