In een jaar waarin de economische stress veel mensen heeft getroffen, zal de entrée tot culturele instellingen voor alle burgers, zowel uit binnen- als buitenland, die kunnen bewijzen dat zij in Portugal wonen, gratis zijn. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot cultuur.

„In 2021 neemt de regering de nodige maatregelen om de vrije toegang uit te breiden tot alle musea, paleizen en nationale monumenten (...) op zon- en feestdagen voor alle burgers die op het nationale grondgebied verblijven”, leest het document.

De Rijksbegroting biedt ook de vrije toegang tot nationale musea en monumenten voor studenten in het beroeps- en hoger onderwijs op het gebied van historisch-artistiek en toerisme, erfgoed en cultureel beheer. Daarvoor moet een student gewoon bewijs leveren.

De entiteiten - musea, paleizen en nationale monumenten - zullen worden gegarandeerd dat de overdracht van fondsen overeenkomt met de vermindering van de inkomsten van tickets op deze dagen.

Deze maatregel komt voort uit een voorstel tot wijziging van de staatsbegroting voor 2021 dat in november werd ingediend door het PCP dat de positieve stemmen had van de linkse partijen, de PS en de PAN-partijen.