De maatregel is genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissie voor de monitoring van de nationale respons op het gebied van de intensieve gezondheidszorg voor Covid-19 (CARNMI) in een vergadering voor "analyse van de regionale epidemiologische situatie en de beddenbezetting in de LVT-regio", aldus het ministerie van Volksgezondheid (MS) in een reactie op het Lusa-agentschap.

"Het werd noodzakelijk geacht dat ziekenhuizen in de regio hun noodplannen opschalen om te voldoen aan de behoeften aan ziekenhuisopnamen die voortvloeien uit een potentieel groeiende vraag", zei hij.

Volgens het ministerie "is het doel ervoor te zorgen dat, indien nodig, de capaciteit om te reageren op de kritieke patiënt wordt vergroot".

Het ministerie van Volksgezondheid wijst erop dat deze richtsnoeren al in andere fasen van de pandemie zijn gegeven, maar in dit geval zijn ze vooral gericht op de regio van Lissabon en de Taagvallei.

Het ministerie herinnert eraan dat in een bericht van 6 november 2020 werd verklaard dat "gezien de huidige groei van de incidentie van Covid -19 de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst (SNS) zorgen voor de activering van het niveau van de eerder goedgekeurde institutionele rampenplannen om ervoor te zorgen dat de reactie op de lokale epidemiologische behoeften de regionale en interregionale bijstandsinspanning in evenwicht brengt, met name door in de maand november 2020 de niet-spoedeisende bijstandsactiviteit op te schorten".

"De leidraad voor de te annuleren activiteit is dus, zoals altijd, voor situaties van geprogrammeerde (niet-dringende) zorgactiviteiten die vanwege hun aard of klinische prioriteit geen levensrisico voor de gebruikers inhouden, beperking van hun prognose en/of beperking van de toegang tot periodieke behandeling of toezicht", aldus het ministerie in haar reactie op Lusa.