In het Copernicus-jaarverslag wordt geconcludeerd dat het decennium 2010-2020 het heetst is geweest in de geschiedenis, met een stijging van 0,4 graden Celsius ten opzichte van 2019 als afsluiting van het jaar 2020.

Het rapport geeft ook aan dat de kooldioxideconcentraties in de atmosfeer het afgelopen jaar zijn blijven stijgen met een snelheid van ongeveer 2,3 deeltjes per miljoen (ppm) met een piek van 431 ppm in mei.

Het jaar 2020 was 0,6 graden Celsius warmer dan het gemiddelde tussen 1981 en 2010 en ongeveer 1,25 graden boven de pre-industriële periode van 1850-1900.

Volgens deze waarnemingen was de grootste jaarlijkse temperatuurstijging ten opzichte van het gemiddelde van 1981-2010 geconcentreerd in de Noordelijke IJszee en Noord-Siberië, met een temperatuurstijging van meer dan 6 graden Celsius boven het gemiddelde.

Het bosbrandseizoen in de Arctische regio was extreem actief, met branden die voor het eerst werden geregistreerd in mei en die zich gedurende de hele zomer en zelfs in de herfst voordeden.

Als gevolg daarvan hebben de branden in de poolcirkel in 2020 een record van 244 miljoen ton kooldioxide opgeleverd, meer dan een derde meer dan het record van 2019, voegt het Copernicus-rapport toe.

In de tweede helft van het jaar lag het poolijs aanzienlijk onder het gemiddelde voor die tijd van het jaar, met de kortste strook zee-ijs dat in juli en oktober werd geregistreerd.

In het algemeen lag de temperatuur op het noordelijk halfrond in 2020 boven het gemiddelde, terwijl sommige delen van het zuidelijk halfrond onder het gemiddelde bleven, met name in het oostelijk deel van de Stille Oceaan, wat gepaard ging met koudere omstandigheden, die zich in de tweede helft van het jaar ontwikkelden.

De branden van 2020 in het noordpoolgebied en Australië vertegenwoordigen op hun beurt slechts een kleine fractie van de wereldwijde brandemissies.

"Hoewel de kooldioxideconcentraties in 2020 iets minder zijn gestegen dan in 2019, is dit geen reden tot vreugde. Totdat de wereldwijde uitstoot tot nul is gereduceerd, zal de kooldioxide zich blijven ophopen en de klimaatverandering blijven aandrijven", aldus Vincent-Henri Peuch, directeur van Copernicus Atmosphere Watch Service.

In de context van de Covid-19-pandemie schatte het Integrated Carbon Observation System dat er in 2019 een vermindering van ongeveer 7 procent was in de uitstoot van kooldioxide door het gebruik van fossiele brandstoffen als gevolg van de algemene daling van de mobiliteit.

Het Copernicus-project, een initiatief van de Europese Unie in samenwerking met het Europees Ruimteagentschap, heeft tot doel het milieu te observeren om een beter inzicht te krijgen in de milieuveranderingen die zich op aarde voordoen.