De Raad van Lagos heeft vorig jaar twee lokale dierenwelzijnsorganisaties gesteund voor een totaalbedrag van 29.500 euro. In de loop van 2020 hebben de gemeente en de twee verenigingen zonder winstoogmerk, " CCCA-Carvoeiro Cat Charity" en " Aryel- Lagoa Animal Protection Association", twee samenwerkingsprotocollen ondertekend die de gemeente in staat stelden om de zorg voor straatdieren te ondersteunen en te garanderen.