Voorlopige cijfers tussen 3 januari, 2019 en 1 januari, 2021 wijzen op 613.197 sterfgevallen in Engeland en Wales, 14 procent boven het vorige vijfjaarsgemiddelde (537.579). De BBC berekende dat, als men de gedeeltelijk gepubliceerde cijfers uit Schotland en Noord-Ierland bij elkaar optelt, het totale aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk dicht bij de 697.000 ligt, te weten een overschot van 91.000 doden, wat overeenkomt met een stijging van 15 procent, de grootste stijging in een periode van 12 maanden sinds 1940.

De cijfers zijn nog steeds voorlopig, omdat er een vertraging is tussen de sterfgevallen en de registratie ervan, wat de cijfers eind december kan beïnvloeden, maar een aanzienlijke toename van de oversterfte in 2020 is bevestigd, die pas in 1918 werd waargenomen, als gevolg van de pandemie van de "Spaanse griep", en vervolgens in 1940, kort na het begin van de tweede wereldoorlog. De overmatige mortaliteit komt overeen met alle sterfgevallen die in één jaar zijn geregistreerd en wordt vergeleken met het gemiddelde van de laatste vijf jaar, omdat dit wordt beschouwd als de beste indicator om het effect op de mortaliteit te beoordelen, omdat het ook sterfgevallen omvat die een indirect gevolg van de pandemie kunnen zijn geweest, zoals een gebrek aan medische zorg of sociaaleconomische problemen.

Richard Murray, directeur van het King's Fund, een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in gezondheidskwesties, merkte op dat het Verenigd Koninkrijk een van de hoogste sterftecijfers ter wereld per miljoen inwoners heeft. "In een pandemie kosten fouten mensenlevens. De beslissingen om in lockdow te gaan, zijn traag genomen en de regering heeft niet geleerd van de fouten uit het verleden of van de ervaringen van andere landen. Zoals veel landen was ook het Verenigd Koninkrijk slecht voorbereid op dit soort pandemieën", zei hij, geciteerd door de BBC. De Britse regering werd bekritiseerd voor het niet eerder verklaren van het besluit om in lockdown te gaan in maart 2020 om de verspreiding van het coronavirus te stoppen en hetzelfde gebeurde met de huidige lockdow, die vorige week begon na de Feestelijke Kerstperiode. Volgens de laatste officiële cijfers heeft het Verenigd Koninkrijk sinds het begin van de pandemie 81.960 sterfgevallen van geïnfecteerde mensen geteld, maar de balans stijgt tot 82.624 wanneer gevallen waarvan de overlijdensakten verwijzen naar het nieuwe coronavirus als een bijdragende factor worden toegevoegd.