In het kader van een reeks inspectie- en controleacties gericht op het opsporen van overtredingen in verband met de opslag en het in de handel brengen van accijnsplichtige dranken, werden verschillende marktdeelnemers geïnspecteerd en opgespoord, waar ongeveer 16 500 liter likeurwijn en 600 liter aguardente werden opgeslagen op niet-toegestane plaatsen en zonder douanecontrole, waardoor zij zich onttrekken aan de fiscale verplichtingen inzake aangifte en betaling van de toepasselijke belastingen.

Er werden drie administratieve overtredingen vastgesteld in verband met onrechtmatige consumptie.

De waarde van de in beslag genomen dranken bedraagt 105.000 euro en de illegale verhandeling ervan zou voor de staat een verlies van ongeveer 17.000 euro hebben betekend.