In het ontwerpdecreet dat Marcelo Rebelo de Sousa op 12 januari aan de Vergadering van de Republiek heeft gestuurd en dat van 14 tot 30 januari in werking treedt, wordt het recht op internationaal verkeer opnieuw beperkt - wat al in de eerste fase van de noodtoestand, tussen maart en mei, was gebeurd.

"Grenscontroles op personen en goederen, met inbegrip van sanitaire en fytosanitaire controles in havens en luchthavens, kunnen door de bevoegde overheidsinstanties worden ingesteld, in overleg met de Europese autoriteiten en met strikte inachtneming van de EU-verdragen", luidt het nieuwe artikel dat in de wet is opgenomen.

Deze controles kunnen worden opgelegd "om de binnenkomst op het nationale grondgebied te voorkomen of om deze binnenkomst afhankelijk te maken van de inachtneming van de voorwaarden die nodig zijn om het risico van verspreiding van de epidemie of overbelasting van de middelen voor de bestrijding ervan te voorkomen, met name door de uitvoering van een diagnostische test voor SARS-CoV-2 of de verplichte opsluiting van personen op een door de bevoegde autoriteiten vastgestelde plaats te eisen", voegt het in hetzelfde artikel toe.