In het kader van de nieuwe noodtoestand ter bestrijding van de pandemie, die van kracht is tussen vrijdag 15 januari en 30 januari om 23.59 uur, en die geldt voor het gehele grondgebied van het Portugese vasteland, worden de activiteiten en inrichtingen die voor het publiek toegankelijk blijven, geacht goederen of diensten te leveren die in de huidige situatie in eerste instantie noodzakelijk zijn of die als essentieel worden beschouwd.

Hier is de volledige lijst

1- Kruidenierswinkels, minimarkten, supermarkten, hypermarkten;

2 - Fruitwinkels, slagerijen, viswinkels, bakkerijen;

3 - Beurzen en markten, "voor de levering van basisbenodigdheden of andere goederen die in de huidige conjunctuur als essentieel worden beschouwd, op de plaatsen waar deze activiteit noodzakelijk is om de toegang tot dergelijke goederen voor de bevolking te garanderen";

4. Productie en distributie van agrovoedingsmiddelen;

5- Visserijdokken;

6- Catering en dranken voor thuisbezorging, rechtstreeks of via een tussenpersoon, alsook voor de levering van maaltijden of verpakte producten aan de deur van het etablissement of voor "take-away";

7- E-handelsactiviteiten, alsmede dienstenactiviteiten die op afstand, zonder contact met het publiek, worden verricht of die hun activiteit via elektronische platforms ontwikkelen;

8- medische of andere gezondheids- en sociale diensten;

9. apotheken en verkooppunten van geneesmiddelen zonder recept

10 Medische en orthopedische producten instellingen;

11. Opticiens;

12. inrichtingen voor cosmetische en hygiënische producten;

13. inrichtingen voor natuurlijke en dieetproducten;

14. Essentiële openbare diensten en de reparatie en het onderhoud daarvan (water, elektriciteit, aardgas en vloeibaar petroleumgasleidingen, elektronische communicatie, postdiensten, diensten voor het ophalen en behandelen van afvalwater, diensten voor het ophalen en behandelen van rioolwater, diensten voor het beheer en de hygiëne van vast stedelijk afval en diensten voor het vervoer van passagiers);

15. Diensten in verband met de levering van water, de inzameling en behandeling van afvalwater en/of afval dat wordt geproduceerd in het kader van de in deze bijlage genoemde activiteiten of inrichtingen en de toegestane activiteiten;

16. Krantenwinkels en tabakswinkels (kranten, tabak);

17. Sociale spelletjes, d.w.z. loterij

18. Medisch-veterinaire zorgcentra;

19. inrichtingen voor de verkoop van huisdieren en diervoeders;

20. Inrichtingen voor de verkoop van bloemen, planten, zaden en meststoffen en chemische en biologische fytosanitaire producten;

21. Inrichtingen voor het wassen en chemisch reinigen van textiel en leder;

22. "Drogarias";

23. Hardwarewinkels en doe-het-zelf winkels;

24. Tankstations en laadstations voor elektrische voertuigen;

25. Binnenlandse brandstofverkooppunten;

26. Vestigingen voor de handel in en het onderhoud en de reparatie van fietsen, motorvoertuigen en motorrijwielen, tractoren en landbouw- en industriële machines, schepen en boten, alsmede de verkoop van onderdelen en toebehoren en sleepdiensten;

27. Vestigingen voor de verkoop en reparatie van huishoudelijke apparaten, computer- en communicatieapparatuur;

28. Bank-, financiële en verzekeringsdiensten;

29. Begrafeniswezen en aanverwante activiteiten;

30. Onderhoud en reparatie van woningen;

31. Beveiligings- of thuisbewakingsdiensten

32. Reiniging, ontsmetting en soortgelijke activiteiten;

33. Thuisbezorging;

34. Verkoopautomaten;

35. Activiteit door ambulante verkopers, voor de levering van basisbenodigdheden of andere goederen die in de huidige conjunctuur als essentieel worden beschouwd, in de plaatsen waar deze activiteit, volgens het besluit van de gemeente, noodzakelijk is om de toegang van de bevolking tot essentiële goederen te garanderen;

36. De activiteit van het huren van goederenvoertuigen zonder chauffeur ("rent-a-cargo");

37. Verhuur van personenauto's zonder bestuurder ("rent-a-cargo")

38. Levering van diensten voor de invoering of verbetering van brandstofbeheernetwerken;

39. Inrichtingen voor de verkoop van irrigatieapparatuur en -materiaal, alsmede van producten die verband houden met de wijnbereiding;

40. Inrichtingen voor de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

41. Inrichtingen voor de verkoop van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;

42. Inrichtingen waar medische diensten of andere gezondheids- en sociale diensten worden verleend, namelijk ziekenhuizen, klinieken, tandheelkundige klinieken en centra voor spoedeisende medische en diergeneeskundige zorg, alsmede de ondersteunende diensten die in deze vestigingen zijn geïntegreerd;

43. Onderwijs-, onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen, kinderdagverblijven, centra voor beroepsactiviteiten en ruimten waar voltijds onderwijs wordt gegeven, met inbegrip van activiteiten ter aanmoediging en ondersteuning van het gezin, het onderdeel gezinsondersteuning en de verrijking van de curricula;

44. Technische inspectiecentra voor voertuigen en examencentra;

45. Hotels, toeristische instellingen en plaatselijke logiesverstrekkende bedrijven, alsmede instellingen die garant staan voor de huisvesting van studenten;

46. Dienstverleningsactiviteiten waarbij autosnelwegen worden geïntegreerd, namelijk serviceruimten en tankstations;

47. Niet onder de vorige alinea vallende benzinestations en oplaadstations voor elektrische voertuigen;

48. Vestigingen op luchthavens op het continentale grondgebied, na veiligheidscontrole van de passagiers

49. Kantines of kantines in normaal bedrijf;

50. Andere collectieve cateringeenheden waarvan de cateringdiensten worden uitgevoerd in het kader van een doorlopend contract;

51. Notarissen;

52. Activiteiten en inrichtingen die in de vorige alinea's zijn vermeld, ook al zijn ze geïntegreerd in winkelcentra.